ePalnik

Aplikacja ePalnik służy do bezprzewodowego - wykorzystując połączenie Bluetooth w smartfonie - sterowania biokominkiem.

Biokominek to forma kominka opalanego płynnym paliwem na bazie alkoholu. Paliwo spala się nie wytwarzając dymu, ani zapachu. W odróżnieniu od tradycyjnego kominka, w biokominku po wypaleniu paliwa w palenisku nie pozostaje popiół. Główną cechą biokominków, wynikającą ze stosowania bezdymnego paliwa, jest brak instalacji kominowej. Ciepło powstałe w procesie spalania nie wydostaje się przez komin, lecz pozostaje w pomieszczeniu. Brak instalacji kominowej to również cecha umożliwiająca łatwe przemieszczanie biokominka oraz instalację w blokach mieszkalnych.

Aplikacja pozwala rozpalać oraz gasić kominek, regulować moc płomienia, ustawić automatyczne wyłączenie kominka po upłynięciu zadanego czasu. Wyświetla także bieżącą temperaturę paleniska oraz poziom paliwa w zbiorniku.

Architektura programu: Android 4.4.