ERP2UPS

Program ERP2UPS jest aplikacją integrującą system ERP klienta z usługą UPS XML Shipping. Użytkownik wprowadza numer faktury sprzedaży (dane mogą być skanowane lub wprowadzane z klawiatury) oraz dane dotyczące przesyłki (rodzaj usługi UPS, waga itp.). Następnie aplikacja pobiera z systemu ERP klienta dane adresowe odbiorcy oraz - dla przesyłek pobraniowych – wartość pobrania. W kolejnym kroku tworzony jest komunikat SOAP, który wysyłany jest do serwera UPS OnLine Tools. W efekcie otrzymywana jest gotowa etykieta przewozowa, która wysyłana jest na drukarkę termiczną. Dane o odprawionych przesyłkach zapisywane są w bazie danych klienta w celu późniejszego wyszukiwania.

W ramach projektu działa usługa sieciowa, która – za pośrednictwem serwisu UPS Signature Tracking - pobiera dane o statusach przesyłek. Klient posiada możliwość odszukania przesyłki w archiwum i sprawdzenia daty doręczenia oraz pobrania skanu podpisu odbiorcy.

Architektura programu: Microsoft .NET 4.5.