Etykiety logistyczne

Program Etykiety logistyczne służy do wydruku etykiet logistycznych zgodnych ze standardem GS1. Etykieta taka jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem. To porozumiewanie się jest możliwe właśnie dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1. Dzięki temu etykiety akceptowane są przez większość europejskich sieci detalicznych i grup dostawców ze wszystkich krajów europejskich.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól (dane producenta/dostawcy i dane jednostki logistycznej) otwarte zostanie okno z wygenerowaną etykietą. Można ją wydrukować lub wyeksportować do pliku (PDF, Word, Excel). Naciśnięcie przycisku Drukuj etykietę spowoduje wysłanie etykiety bezpośrednio na drukarkę (zgodną z systemem Windows lub termotransferową).

Architektura programu: Microsoft .NET 4.0.

Więcej o aplikacji Etykiety logistyczne można przeczytać na stronie firmy SoftwareStudio.