mobiPZ

Aplikacja mobiPZ wspiera pracę magazyniera realizującego przyjęcie towaru do magazynu. W systemie ERP klienta generowany jest plik transferowy (xml) zawierający detale dostawy (referencja produktu, kod EAN, ilość itp.). Plik ten przesyłany jest na tablet (wykorzystując protokół ftp). Magazynier uruchamiając aplikację autoryzuje się przy użyciu indywidualnego loginu i hasła oraz wybiera dostawę oczekującą na przyjęcie. Następnie przeprowadza proces skanowania dostawy przy użyciu skanera bezprzewodowego (bluetooth). Po zakończeniu skanowania i stwierdzeniu niezgodności generowany jest protokół rozbieżności, który wysyłany jest mailem do Kierownika Magazynu. Jeżeli niezgodności nie pojawiły się proces przyjęcia dostawy jest kończony.

Dane przetworzone przez aplikację zapisywane są w bazie danych SQL Server. W systemie dostępne są raporty (stworzone w technologii Reporting Services) zawierające: historię skanowanych dostaw z informacją o loginie użytkownika, datą i czasem rozpoczęcia i zakończenia skanowania (statystyka pracy); historię rozbieżności dla poszczególnych dostaw.

Architektura programu: Android 4.4 oraz Microsoft Reporting Services.