mobiWZ

Aplikacja mobiWZ wspiera pracę magazyniera realizującego kompletację zamówień sprzedaży. W systemie ERP klienta generowany jest plik transferowy (xml) zawierający detale zamówienia (referencja produktu, kod EAN, ilość itp.). Plik ten przesyłany jest na tablet (wykorzystując protokół ftp). Magazynier uruchamiając aplikację autoryzuje się przy użyciu indywidualnego loginu i hasła oraz wybiera zamówienie oczekujące na realizację. Następnie przeprowadza proces skanowania skompletowanego towaru przy użyciu skanera bezprzewodowego (bluetooth). Po zakończeniu skanowania i stwierdzeniu niezgodności generowany jest protokół rozbieżności, który wysyłany jest mailem do Kierownika Magazynu. Jeżeli niezgodności nie pojawiły się proces kompletacji zamówień jest kończony.

Dane przetworzone przez aplikację zapisywane są w bazie danych SQL Server. W systemie dostępne są raporty (stworzone w technologii Reporting Services) zawierające: historię skanowanych zamówień z informacją o loginie użytkownika, datą i czasem rozpoczęcia i zakończenia skanowania (statystyka pracy); historię rozbieżności dla poszczególnych zamówień.

Architektura programu: Android 4.4 oraz Microsoft Reporting Services.