SymetriX

Aplikacja ma za zadanie wyszukiwanie zduplikowanych wartości wprowadzanych ciągów znaków odczytanych przez skaner kodów kreskowych wbudowany w kolektor danych (np. Motorola MC3190).

Aplikacja umożliwia stworzenie listy numerów, poprzez zeskanowanie ich jak również załadowanie listy z zewnętrznego pliku tekstowego. Lista zostaje zapisana w wewnętrznej bazie danych urządzenia. Przed zapisaniem listę można modyfikować usuwając poszczególne pozycje.

Wyszukiwanie numerów odbywa się poprzez wykorzystanie wbudowanego skanera kodów kreskowych lub ręczne wpisywanie numerów w dedykowanym polu edycyjnym. Jeśli odczytana wartość zgadza się z wartością z listy pojawia się komunikat informacyjny oraz rozlega się donośny sygnał dźwiękowy. W sytuacji, gdy wartość nie została odnaleziona pole edycyjne zostaje wyczyszczone, a aplikacja przechodzi do kolejnego cyklu wyszukiwania.

Architektura programu: Microsoft .NET 3.5, Windows Embedded 7.